Revelion Negoiu : 30 Dec 2011 - 2 Jan 2012

31 Dec: Cab. Negoiu - Vf. Serbota (2331m) - Vf. Scara (2306m) - Cab. Barcaciu - Cab. Negoiu;
1 Jan: Cab. Negoiu - caldarea de sub Strunga Ciobanului - retur;

Foto: Corina, Oana, Tibi, Rudi, Doru